Mănăstirea

”Acoperământul Maicii Domnului”,
Dorna Arini

”Iubirea Sfintei Treimi luminează deplin existența noastră!”
Pr. Dumitru Stăniloae

† Biserica


Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”

† Ridicată între 1999-2000, biserica este o construcție în stil maramureșean, cu câteva inovații ale meșterilor care dau o mare prețiozitate locașului. Planul tipic bisericilor de lemn cuprinde: pronaos despărțit de naos printr-un perete de lemn, naos fără abside și altarul cu o absidă poligonală. Pe latura sudică, susținut de coloane de lemn sculptate este adăugat pridvorul cu o mică turlă. Locașul are acoperiș de șindrilă, în pantă, turlă cu foișor deasupra pronaosului.

† Construită din lemn de stejar, biserica este împodobită în exterior cu brâie de sculpturi în lemn, dispuse în mai multe registre. Catapeteasma și mobilierul sunt tot din lemn de stejar, sculptate cu motive florale, ușile împărătești traforate, în același motiv ornamental, vița și strugurele.

Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”

† Pictura în stil bizantin a fost realizată în anul 2004 de o echipă de pictori coordonată de Valentina Petrescu din Vatra Dornei.

† În naos, pe peretele vestic, sunt reprezentate portretele Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic și al Preafericitului Teoctist, Patriarhul României. Tabloul votiv din pronaos îi înfățișează pe Elisabeta și Procopie Petrescu, ctitorii mănăstirii și pe Înaltpreasfințitul Teodosie și Înaltpreasfințitul Pimen prin a căror purtare de grijă s-a înălțat biserica.

† Hramul Mănăstirii ”Acoperământul Maicii Domnului” (1 octombrie), Sfântul Mare Mucenic Procopie (8 iulie) și Sfânta Cuvioasă Elisabeta (24 aprilie) sunt prilejuri de mare sărbătoare.

† Întregul complex monahal: concepție, proiectare și execuție a fost realizat de arhitectul Victor Păștinaru, coordonator principal al șantierului, autodidact de mare talent și inspirație.