Mănăstirea

”Acoperământul Maicii Domnului”,
Dorna Arini

”Iubirea Sfintei Treimi luminează deplin existența noastră!”
Pr. Dumitru Stăniloae

† Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului” - Istoric


Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”

† Așezământul monahal „Acoperământul Maicii Domnului” s-a ridicat de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în semn de dragoste și recunoștință pentru înaintașii săi, trăitori în vatra satului Gheorghițeni. Ctitori ai mănăstirii sunt Elisabeta și Procopie Petrescu, părinții înaltului ierarh, răzeși din neam în neam, ocupați cu agonisirea celor necesare pentru întreținerea unei familii foarte numeroase.

† Fiu al plaiurilor dornene, Înaltpreasfințitul Teodosie a dorit ca pe terenul moștenit de la părinți să ridice un sfânt locaș. Păstorind credincioșii din străvechiul scaun al Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie s-a întors la casa părintească și cu sprijinul celorlalți frați, fosta gospodărie a familiei a devenit nucleul noii ctitorii.

† În anul 1999, prin venirea câtorva maici „din lume” și de la alte mănăstiri din țară s-a format obștea monahală. În scurt timp s-au început primele lucrări: s-a nivelat terenul, s-a scobit coasta muntelui și s-au consolidat versanții cu ziduri de piatră.

† Pentru început, în vechea casă părintească s-a amenajat un paraclis pentru oficierea slujbelor și pentru rugăciune.

† Ridicată între 1999-2000, biserica este o construcție în stil maramureșean, și căteva inovații ale meșterilor care dau o mare prețiozitate locașului. Planul tipic bisericilor de lemn cuprinde: pronaos despărțit de naos printr-un perete de lemn, naos fără abside și altarul cu o absidă poligonală. Pe latura sudică, susținut de coloane de lemn sculptate este adăugat pridvorul cu o mică turlă. Locașul are acoperiș de șindrilă, în pantă, turlă cu foișor deasupra pronaosului.

† În cadrul mănăstirii funcționează o pensiune monahală cu spații de cazare pentru pelerini. Pensiunea oferă produse tradiționale, ecologice, realizate în gospodăria proprie.

† În cadrul mănăstirii funcționează ateliere de veșminte preoțești, broderie, pictură de icoane, sculptură, etc. Se confecționează veșnimte diaconești si preoțești, îmbrăcăminte pentru personalul monahal, uneori veșminte arhierești.

† În atelierul de broderie se realizează diferite însemne: cruci, îngeri, monograme, etc. Folosite pentru împodobirea veșmintelor preoțești.

† În atelierul de icoane se respectă etapele specifice picturii pe lemn, canoanele erminiei și picturii bizantine. Icoanele de la Gheorghițeni împodobesc multe case din diferite locuri din țară.